Frank Anrijs heeft een plan ontwikkeld om zo gemakkelijk mogelijk te tuinieren. Hij heeft een blog, waarin hij zijn ideeën uiteenzet:

https://yggdra.be/blog/

Hij gebruikt bijvoorbeeld mulchen om de bodem te voeden, onkruid te verminderen en spitten overbodig te maken.

Verder combineert hij planten op kleur, geur en grootte om insecten te verwarren. Ook zaaien in golven hoort daar bij.

De tuin wordt verdeeld in bedden van ongeveer 1,20 m breed en ong. 2,50 meter lang.

Dit heeft het voordeel, dat je niet steeds op de bouwgrond hoeft te staan, zodat je het bodemleven niet verstioort.

Lees voor meer bijzonderheden de blog-artikelen nog eens door.

Meer weten over mulchen en de achterliggende gedachten, kijk hier: https://humisme.nl/ (wel even een inlog aanmaken: gratis) 

Ook bij Mark Siepman is veel over het bodemleven te vinden: https://marcsiepman.nl/artikelen/