Geachte heer Van de Velde,

wat ben ik blij dat ik uw (familie) site heb gevonden. Al een paar jaar ben ik op zoek naar informatie over Jomanda, hoe het gaat in Canada.

In de periode 1996 – 1998 ben ik veel in Tiel geweest. Ik was op dat moment bezig met research voor mijn tweede spirituele roman. Die zou gaan over mediums

en helderzienden, en Jomanda heb ik daarin beschreven in positieve zin. Het is dus een roman, en niet een non-fictie boek.  In de regio Den Haag heeft de roman wel enige

bekendheid gekregen, en ook in bladen van de Remonstrantse kerk waarbij ik ben aangesloten. Uiteraard heb ik toen toestemming gevraagd aan Jomanda om haar naam

concreet te noemen. In een radio-uitzending op de zondagochtend vertelde zij blij te zijn met deze roman.

Ik hoop dat ik via uw site in de toekomst nog meer informatie kan krijgen -  en als u die tussenpersoon spreekt of schrijft, wilt u dan mijn hartelijke groeten overbrengen aan

Jomanda? Kunnen wij in Nederland nog iets voor haar doen?  Ik ben sindsdien een behoorlijk eind verder gelopen op mijn spirituele pad en heb net mijn vierde roman gepubliceerd bij uitgeverij Servo.

Hierbij de gegevens van mijn roman. Deze is uitverkocht, maar enkele exemplaren zijn wel in openbare bibliotheken te vinden.

“Als je Pad Verlicht...””" , spirituele roman geschreven door Jet van Essen, uitgeverij Servo, Assen, 1998

Mijn zoektocht op internet heeft nu plotseling wel resultaat opgeleverd, ik vond een site met opnames van de healings in Tiel, en het verhaal van Roel van Duijn, prachtig.

Met vriendelijke groeten,

Jet van Essen

https://www.youtube.com/watch?v=0A36b49z2TA   (over Jomanda)