Vit C Proline Lycine

http://www4nl.dr-rath-foundation.org/wetenschap/cellulaire_geneeskunde/kanker/cellulair_geneeskunde_onderzoek.html

De basis van cellulaire geneeskunde

Kankercellen ontwikkelen zich in het lichaam als gevolg van beschadiging van het cellulaire DNA, waardoor het mechanisme dat de vermeerdering van deze cellen stuurt, wordt vernietigd. Dergelijke abnormale cellen worden tijdens ons leven voortdurend gevormd in het lichaam, dat verschillende methoden heeft ontwikkeld om deze cellen op te sporen en te vernietigen.

Helaas weten abnormale cellen soms aan hun vernietiging te ontsnappen en kunnen ze zich snel vermeerderen en tot tumoren ontwikkelen. Een tumor op één bepaalde plek in het lichaam is zelden levensbedreigend. Ongeveer 90 procent van alle sterfgevallen door kanker wordt echter veroorzaakt door metastase, de invasie van kankercellen in andere organen en ander weefsel.

Om onze organen gemakkelijker binnen te kunnen dringen, scheiden kankercellen enzymen af die het omliggende bindweefsel verteren. Zo kunnen kankercellen uitzaaien en andere organen binnendringen.

Hoe kanker zich verspreidt

Cellen worden omgeven door collageen en bindweefsel. Om te kunnen groeien moeten gezonde cellen deze extracellulaire barrières, waardoor ze worden ingesloten, doorbreken. Dit proces is essentieel voor het leven. De cellen produceren hiervoor verschillende enzymen, die worden afgescheiden voor het verteren van bindweefselcomponenten, zoals collageen en elastine. Het is belangrijk dat die bindweefselvertering wordt gereguleerd, zodat de stabiliteit van het bindweefsel altijd gehandhaafd blijft. Excessieve afbraak van bindweefsel maakt deel uit van het ziektebeeld en nadat deze afbraak is opgetreden, kunnen infectueuze microben, waaronder virussen, het weefsel binnendringen. In extreme gevallen, zoals bij kanker, vormen de excessieve productie van verteringsenzymen en de afbraak van collageen en bindweefsel door kankercellen de gevaarlijke mechanismen met behulp waarvan deze cellen andere organen binnendringen en daar uitzaaien.

De uitbreiding van kanker kan op natuurlijke wijze worden tegengehouden

Het team in het laboratorium van Matthias Rath B.V. in Amerika heeft onderzoek gedaan met levende cellen om een antwoord te krijgen op verschillende wetenschappelijke vragen. Toen we eenmaal het mechanisme, dat de metastase van kankercellen veroorzaakt, begrepen, gingen onze onderzoekers op zoek naar het antwoord op een heel belangrijke vraag: Hoe kunnen we op natuurlijke wijze de invasie van kankercellen in het collageen en bindweefsel zodanig tegenhouden, dat het vermogen van het lichaam om zelf de ziekte te overwinnen kan worden vergroot?

Hiertoe bedacht ons onderzoeksteam een experiment waarmee eerst kon worden vastgesteld hoe kankercellen een collageenmatrix verteren, om vervolgens een methode te ontwikkelen om dit te verhinderen. Hierbij maakten de onderzoekers gebruik van speciale flesjes met daarin tussenschotjes van hetzelfde collageenmateriaal dat ook de cellen in het lichaam omkleedt. In de bovenste ruimte van sommige flesjes werden kankercellen gekweekt in aanwezigheid van verschillende vitale celstoffen. In de bovenste ruimte van andere flesjes werden kankercellen zonder de aanwezigheid van voedingstoffen gekweekt. Zo kon worden vastgesteld welke groep kankercellen in staat was het collageenmembraan te verteren en de benedenruimte binnen te dringen.

De resultaten van het onderzoek waren opzienbarend. Een simpele combinatie van voedingsstoffen was in staat de kankercellen te verhinderen de collageenmatrix binnen te dringen!