Het bouwen en gebruiken van een piramide

Materiaal
Hoe harder het materiaal is, wat u gebruikt, hoe beter de werking.
U kunt dus dik karton nemen, spaanplaat, triplex, hardboard, perspex, aluminium, enz..
De maten van het materiaal worden zo zuinig mogelijk aangegeven. De driehoeken staan om en om, rechtop en ondersteboven, zodat zo
weinig mogelijk materiaal afvalt.
De maten vind je in de file ‘de maten van de piramide’.


In elkaar zetten
Als de vier driehoeken zijn uitgezaagd of uitgesneden, moeten eerstde randen van de opstaande zijden schuin worden weggevijld ofgeschaafd, om ze goed in elkaar te laten passen. Daarna kun je ze aan elkaar lijmen, spijkeren of schroeven, naar gelang de dikte van je materiaal.

Werking versterken
De werking van de piramide kan versterkt worden, door debinnenzijde te beplakken met ALUMINIUMFOLIE.

Waar neerzetten 
Een fles wijn of iets anders, wat nogal groot is, kunt u gewoon inhet midden onder de piramide zetten.
Kleinere dingen, zoals scheermesjes, dienen opeenderdevan dehoogte neergelegd te worden, bijvoorbeeld op een blokje hout.
Ook blijkt hij onder het bed van een zieke gezet te kunnen worden daar uit proeven is gebleken, dat de straling ook op tweederde boven en op eenderde onderde piramide zich focust.

Hoe neerzetten
De piramide dient in NOORD/ZUID-richting te worden gezet.
NIET met de diagonaal in die richting, maar met de basis, de rechteonderkant, in die richting.
Ook het materiaal, zoals je scheermesje, dient in noord/zuid-richting te liggen.
De piramide zelf staat het beste buiten, in de garage, of op debovenverdieping, daar hij als een soort antenne werkt, diekosmische stralen opvangt. NIET in de buurt van elektrische apparatuur!

Artikel van EOS: Planten groeien beter onder piramide